Alle indlæg af Tilde Eschenburg

Naboorientering

Kære alle sammen i Fasanvænget

Bestyrelsen er for nyligt blevet gjort bekendt med et orienteringsbrev om en ny antennemast på 42 meter, der ønskes etableret ved nyttehaverne på den anden side af togbanen. Den skal bidrage til bedre mobildækning i området.

Det er kun enkelte beboere i gård 1 samt ejere af nyttehaverne, der har fået denne besked i Fasanvænget. Vi synes dog, at I alle skal have muligheden for at få denne information.

Bestyrelsen er ikke på noget tidspunkt blevet hørt i sagen. Derfor vil vi i aften på kommunens årlige fællesmøde for bolig- og grundejerforeninger stille spørgsmålstegn ved det. Vi synes kun, det er rimeligt, at vi som bestyrelse orienteres om projekter, der på en eller anden måde har betydning for vores grundejerforening.

Vi vil gerne opfordre grundejere, der evt. skulle have invendinger mod projektet, om selv at henvende sig til kommunen. Høringssvarfristen er allerede nu på torsdag. Yderligere info findes i det vedhæftede dokument.

Da vi i bestyrelsen har erfaret, at holdningen blandt grundejerne i Fasanvænget til en eventuel kommende antennemast er blandet, føler vi os ikke i stand til at lave et fælles høringssvar.

Mange hilsner fra bestyrelsen

Legepladsinspektion 2022

Så er rapporten fra årets legepladsinspektion klar. Elementerne er klassificeret fra 0 til 3.

Legepladsinspektion #1

Gård 1: Billede 1 – 9

Gård 2: Billede 10 – 17

Gård 3: Billede 18 – 25

Gård 4: Billede 26 – 30

Gård 5: Billede 31 – 37

Gård 6: Billede 38 – 41

Gård 7: Billede 42 – 49

Gård 8: Billede 50 – 57

Gård 9: Billede 58 – 67

Gård 10: Billede 68 – 74

Gård 11: Billede 75 – 83

Gård 12: Billede 84 – 90

Gård 13: Billede 91 – 96

Legepladsinspektion #2

Gård 14: Billede 1 – 5

Gård 15: Billede 6 – 15

50-års jubilæum

Kom og vær med til at fejre Fasanvængets 50-års jubilæum lørdag d. 20. august.

Vi starter dagen kl. 14 med Helsingørs Pigegardes march gennem Fasanvænget, og vi slutter af med fællesspisning og musik/dans indtil midnat.

Der vil i løbet af dagen være aktiviteter for børnene samt lidt godt til ganen, og så vil årets pétanquefinale også finde sted.

Sankt Hans

Hej alle sammen

På torsdag fyrer vi op i Sankt Hans-bålet på plænen bag containerpladsen / ved siden af fodboldbanen.

Bålet tændes kl. 20.30. Vi byder på fællessang samt en kold forfriskning til både børn og voksne.

Mange hilsner fra Bestyrelsen

Pétanque 2022

Vil I gerne have fingrene i fasanvængets petanque pokal? Så er det nu I skal pudse petanquekuglerne og tilmelde jer den årlige turnering.

Som de foregående år er turneringen for alle, der bor i Fasanvænget, og som har lyst til at møde sine naboer i hyggeligt samvær nogle gange i løbet af sommeren.

Turneringen starter i primo maj og afsluttes i august med finalestævne og afslutningsfest efterfølgende-

Alt det kan man læse mere om på petanque.fasanvænget.dk, hvor man også kan tilmelde sig.

Tilmelding

Tilmelding sendes til turnering@gf-fasanvaenget.dk senest den 30. april med oplysning om holdnavn, holdleder, e-mail og telefon nummer til denne. Man kan også tilmelde sig på turneringssiden petanque.fasanvænget.dk.

Hvis man tilmelder sig som enkeltperson – dvs. uden hold – vil vi forsøge at danne et eller flere hold på basis af enkelt-tilmeldingerne. Tilmelding skal her ske ved henvendelse til turneringsledelsen.

Turneringsplan og form meldes ud så snart det kendes, hvilke regler der gælder for at samles denne sommer.

Vel mødt

Fasanvængets petanque turneringsudvalg og ledelse.

D. 9/12: Læk på varmerør kan medføre manglende varme i hele Fasanvænget

Hej alle sammen

Vi har i dag konstateret læk i vores varmesystem, og vi har sammen med vores professionelle samarbejdspartnere forgæves søgt efter bruddet.
Der er bestilt en termografisk undersøgelse til i nat, så vi håber på at kunne finde bruddet og udbedre det i morgen.

Vi har været nødsaget til at skrue ned for vandtrykket, så derfor vil alle huse i Fasanvænget over natten (til d. 10/12) opleve manglende varme.

Hilsner fra bestyrelsen

Ladestandere

På generalforsamlingen d. 16. september 2021 fremlagde foreningens rådgivende ingeniør fra JPM sin undersøgelse omkring muligheder og priser for opsætning af ladestandere til elbiler i Fasanvænget.

Ingeniøren præsenterede fire forskellige forslag, der både inkluderede frit valg af ladebokse (valg af egen udbyder) samt fælles valg af ladebokse (valg af fælles udbyder). Ulemperne ved alle fire løsninger var de meget høje udgifter (ca. mellem 2,5 mio. kr. og 11,5 mio. kr.) samt besværet og udgiften i opsætning af transformerstationer og fordelingstavler. I forslaget fremgik også udgiften fordelt på hver enkelt grundejer (ca. mellem 7.000 kr. og 32.000 kr.). Ingeniøren anbefaling var derfor, at hver enkelt grundejer med et behov, kunne få opsat egen ladestander i egen carport for egen betaling. På denne måde var forsyningsselskabet også forpligtet til at levere den nødvendige kraft.

Det vides dog ikke, hvordan forsyningsselskabet agerer, og om det kan komme til at koste foreningen, hvis for mange grundejere vælger at installere ladestandere, og der dermed ikke kan leveres den forpligtede og fornødne kraft uden at skulle opsætte ekstra/nye generatorer. Bestyrelsen sørger for juridisk bistand til at sikre sig et svar på dette.

Præsentationen af de fire forslag kan ses her.