Kategoriarkiv: Generalforsamling

NY info om ISTA

Pletmaling:

Da vi indgik aftalen med Ista, aftalte vi, at Ista skulle pletmale radiatorerne de steder, hvor de gamle Brunata-målere har siddet. Vi aftalte, at denne farve skulle være radiatorernes originalfarve; hvid.

Da der nogle steder ikke er pletmalet, så det er dækkende, ville alle grundejere blive tilbudt at kunne komme og hente en lille bøtte maling samt pensel til at dække eventuelle mangler. Vi tilbyder flere nuancer af farven hvid samt grå. Tilbuddet gælder fra 15. november, hvor maling/pensel kan hentes. Kontakt servicetelefonen for at lave en aftale om afhentning.

Har man valgt at male sine radiatorer i andre farver end den originale, kan vi desværre ikke tilbyde samme løsning.

Har man slet ikke fået pletmalet sine radiatorer, skal man henvende sig til: varme@gf-fasanvaenget.dk

Nye målere:

Varmeregnskab 2017/2018 er opgjort og husstandsomdelt. 2-3 husstande mangler dog at få husstandsomdelt regnskabet. Dette skyldes uoverensstemmelser i navn og adresse på kuvert og på postkasse. Hvis man ikke har fået sit regnskab, skal man kontakte kommunikation@gf-fasanvaenget.dk

De nye målere er næsten monteret hos alle. Der mangler fortsat et par huse, fordi Ista ikke er blevet givet adgang. Det er nu ved at løse sig. Ista har meddelt, at så snart alle målere er monteret, bliver Ista Online aktiveret, og alle grundejere kan således efter 3 måneder tjekke forbrug online. Kode til dette bliver fremsendt af vores Administrator.

Generalforsamling 2018

Referat: Referat Ordinær Generalforsamling 2018 m underskrifter

Beslutninger fra den Ordinære Generalforsamling

  • Regnskab 2017/2018 godkendt.
  • Budget 2018/2019 godkendt. 1 stemme imod.
  • Forslag 1: Forslag trukket.
  • Forslag 2: Forslag forkastet.

35 grundejere var repræsenteret – heraf to ved fuldmagt.

Forslag 1 – stillet af grundejer
Grundejer motiverede forslaget, der gik ud på, at gårdene selv skulle kunne administrere sin økonomi fremover, så ingen ville have private udlæg.
En grundejer kommenterede, at det på en generalforsamling i 2008 blev vedtaget, at G/F’s tilskud til gårdene skulle gå til vedligehold af fællesanlæg.
Bestyrelsen understregede, at carportene er privatejede bygninger, så forslaget var på kant med vedtægterne. Advokaten mente ikke, at forslaget var så gennemarbejdet, at det kunne bringes til afstemning med det samme. I stedet indvilligede Bestyrelsen i at danne en arbejdsgruppe, der ville kunne kigge forslaget igennem og finde ud af, hvad der ville være hensigtsmæssigt i forhold til de gældende vedtægter. Grundejer var positiv over for idéen om at videreudvikle forslaget, og han trak herefter forslaget.

Forslag 2 – stillet af grundejer
Forslaget handlede om, at det i kontingentopkrævningen blev udspecificeret, så YouSee, Copydan og varmebidrag blev noteret separat. Administrator oplyste, at dette allerede var tilfældet, og da forslagsstilleren ikke var til stede, blev forslaget forkastet.

Læs videre Generalforsamling 2018

Beslutning fra ekstraordinær generalforsamling

BESLUTNING FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING D. 1/12 2016

Stemmeberettigede: 26 – heraf 6 fuldmagter.

Forslagene blev alle vedtaget. §7 stk. 1 blev vedtaget med følgende ændrede ordlyd (ændringsforslag af Frits Henriksen, FV 415):

”Indkaldelse til en ordinær generalforsamling sker med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen med tilhørende materiale – herunder det reviderede regnskab, samt bestyrelsens forslag til budget for det nye regnskabsår – udsendes elektronisk direkte til medlemmerne. Indkaldelsen offentliggøres samtidig på Foreningens hjemmeside. Øvrige medlemmer, til hvem indkaldelsen ikke kan sendes elektronisk, underrettes ved skriftlig meddelelse til den til Foreningen opgivne adresse.”

Nyt fra Generalforsamlingen!

Bestyrelsen pr. 31/10 2016:
Hans Kristensen, FV 341 (formand)
Niels Gervig, FV 282 (kasserer)
Tilde Eschenburg, FV 297 (næstformand, IT og kommunikation)
Steen Kledal, FV 276 (fællesområder)
Henrik Jønsson, FV 213 (lokalplan)
Bent Nielsen, FV 420 (gårde)
Per Møller Jensen, FV 143 (varme)
Torben Dalskjær (FV256) (suppleant)
Torben Schiff (FV261) (suppleant)
Michael Parl (FV294) (suppleant)

Regnskab 2015/2016 og budget 2016/2017
Begge enstemmigt godkendt. Det betyder en nedsættelse af energibidrag til kr. 800 pr. måned pr. 1. januar 2017. Se Årsrapporter.

Forslag 1-4
Forslag 1 – ændring af vedtægter: Vedtaget (med undtagelse af §4 stk. 4 der helt udgår).
Forslag 2 – investeringspolitik: Vedtaget.
Forslag 3 – beslutning om kriterier for generel dispensation (haveudvidelser): Vedtaget.
Forslag 4 – beslutning om kriterier for generel dispensation (skure): Vedtaget.