Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Fejl i varmeopkrævning

Mange grundejere har allerede opdaget, at der er sket en fejl i forbindelse med opkrævningen af varme for juli måned. Der er blevet opkrævet 800 kr. for meget.

Besked fra administrator lyder:

Det er en fejl i systemet hos betalingsservice, der desværre er kommet ind på en del af beboernes opkrævning. Du får beløbet retur sammen med afregning af varme for året 2018/2019.

Login til Ista Online

Alle grundejere har fået tilsendt en loginkode i forbindelse med fjernaflæsning af varmemålerne (Varmefordelingsmåler monteret på radiatorerne – Varmtvands m3 måler – Gulvvarmeenergimålere).

Systemet er ikke teknisk korrekt op at køre endnu, så det er ikke sikkert, at de viste data er korrekte.

Det skyldes bl.a., at alle huse endnu ikke har fået monteret varmemålerne.

Der arbejdes på, at systemet kan ignorere de manglende huse, og alligevel vise de rigtige data når man logger ind på Istas Online.

Så snart Ista vender tilbage og klarmelder systemet, oplyses det her på hjemmesiden.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Pétanqueturnering 2019

Så er det tid til at tilmelde sig årets petanque turnering. Som i de foregående år lægger vi os først fast på en turneringsform, når antallet af tilmeldte er kendt. Men man skal regne med, at man i perioden primo maj til midt august skal spille 7-10 kampe.

Lørdag den 10. august holdes finaledag, og også her holder vi fast i traditionerne, så der afsluttes med pokaloverrækkelse og fællesspisning om aftenen.

Før middag har de 4 bedste hold fra indledende runde spillet cup-finale.

Ny aftale med YouSee vedtaget

Til den ekstraordinære generalforsamling d. 19/2 2019 blev den nye aftale med YouSee vedtaget. Alle stemte “for”.

Den nye aftale giver bl.a. mulighed for at leje en YouSee-boks til 30 kr. pr. måned samt at opsige grundpakken uden at være nødsaget til at opsige bredbånd.

Når aftalen træder i kraft, bliver det annonceret her på hjemmesiden ligesom alle andre oplysninger og fordele vil .

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Nyheder januar 2017

Nyheder januar 2017

Godt nytår til alle i Fasanvænget!

 

Fyrværkeri-rod

Alle der har fyret krudt mm. af, er selv ansvarlige for at få det samlet op igen fra p-pladser, stier og andre områder. Lad os alle være med til at holde et flot og rent Fasanvænget.

 

Gave fra Yousee efter nedbrud Nytårsaften

Mange af jer der var hjemme nytårsaften, oplevede sikkert nedbruddet på tv-signalerne det meste af aftenen. YouSee beklager og har i den forbindelse kompenseret alle kunder med en gratis filmpakke (se mere på Filmpakken). Fra på lørdag d. 7/1 2017 og måneden ud, vil der for alle beboere i Fasanvænget (som er Foreningskunde hos YouSee) være adgang til:

  • Filmkanalen Viasat Film Premiere, der kan ses på dit TV på ekstrakanalen, kanal 66.
  • Fem udvalgte lejefilm, som kan ses på tablet, mobil, PC og/eller tv-boks. Filmene er Captain Fantastic, The Hateful Eight, Antboy 3, Kvinden i Guld og Blood Father. For at se filmene, skal man have et YouSee-login, og det kan oprettes via følgende link: Login oprettelse YouSee ved brug af NemID.
  • Over 250 forskellige film fra Viasat, som også kan ses på tablet, mobil, PC og/eller tv-boks, når det passer dig. Login kræves – se link ovenfor.

 

Hjertestarter

Der er nu opsat en hjertestarter ved varmecentralen. Den hænger på væggen ud mod p-pladsen. Vær opmærksom på, at der sammen med starteren er et shaverkit, der skal bruges i tilfælde af, at man er behåret omkring brystet. Vi håber naturligvis ikke, at vi får brug for maskinen, men læg alligevel vejen forbi for at se, hvor den hænger.

 

Referat generalforsamling 2016

Vi afventer underskrift fra vores dirigent, som desværre ikke bor i nærheden, og det har gjort ekspeditionstiden lidt længere end andre år. Vi forventer at referatet bliver husstandsomdelt medio januar. Derefter vil referatet fra den ekstraordinære generalforsamling blive udsendt elektronisk via Nyhedsbrev. Alle husstande vil med husstandsomdeling blive oplyst om Nyhedsbrevet og blive opfordret til at henvende sig med sin mailadresse, hvis man ikke modtager nyhedsbreve fra Bestyrelsen.

Mange hilsner fra Bestyrelsen

Nyheder december 2016

Hej alle grundejere 

Hermed nyheder fra Bestyrelsen med særligt fokus på YouSee.

Generalforsamling + ekstraordinær generalforsamling

Begge forsamlinger er afsluttet, og forslagene blev vedtaget (med modifikationer). Disse kan ses på hjemmesiden, og de endelige referater forventes udsendt inden jul.

 

Akutte varmeproblemer

Hvis I oplever problemer med mangel på varme eller varmt vand, skal vores servicemedarbejdere kontaktes på telefon: 24442892. I kan IKKE forvente svar på akutte sager ved at kontakte via email. Ved almene varmespørgsmål og henvendelser, skal vores administrator Grethe Hervard kontaktes. Hendes kontaktinfo findes på hjemmesidens forside samt under kontaktoplysninger.

 

Frit valg af TV-udbyder

Pr. 1. juli 2016 er alle frit stillede i forhold til valg af TV-udbyder. Ingen husstand i Fasanvænget er fremover forpligtet til at betale for grundpakken hos YouSee via Grundejerforeningens kontingent. Har man ønske om at afmelde sig grundpakken, bedes I skrive en mail til: antenne@gf-fasanvaenget.dk.

 

Sluk af FM-signalet i uge 3-8

FM-teknologien optager meget plads i kabelnettet – og der er færre, som bruger radioantennestikket i væggen. Derfor slukker YouSee for det signal, der kommer ud gennem stikket i din væg i primo 2017.

Det betyder, at du ikke længere kan høre FM-radiokanaler. Der er flere andre muligheder;

1)    [endif]du kan benytte en DAB-adapter (YouSee giver 20% rabat hos Elgiganten på denne – brug rabatkoden YOUSEERADIO).

2)    [endif]du kan anskaffe dig en DAB-radio (YouSee giver 20% rabat hos Elgiganten på denne – brug rabatkoden YOUSEERADIO).

3)    [endif]du kan streame radio via internettet

4)    [endif]du kan rekvirere en stueantenne gratis gennem YouSee: Bestilling af stueantenne

Se vores hjemmeside under menupunktet ”YouSee” for løsninger og muligheder eller for at læse mere.

Ny frekvens på TV-kanaler

YouSee optimerer og frigiver mere plads på kabel-TV-nettet, så derfor ændrer frekvensen sig på TV-kanalerne. Hvis du ikke får det ændret, vil du opleve sort skærm på en eller flere kanaler. Den nye frekvens bliver 450 MHz eller 450000 KHz. Læs mere på hjemmesiden.

 

Lukning af domænet fasanvaenget.dk

Til alle der endnu har en fasanvaenget-mail: Denne mailserver bliver endeligt lukket pr. 1. maj 2017 (dette blev allerede annonceret med Generalforsamlingen i 2015). I skal finde jer en anden mailudbyder inden da. Vi vil gerne assistere med en autosvar-service på jeres nuværende mail. I så fald send en mail til: kommunikation@gf-fasanvaenget.dk.

 

Legepladsinspektioin

Legepladsinspektøren kommer på inspektion torsdag d. 15/12 kl. 9.30 og begynder i gård 1. Vi håber at få godkendt vores nye legepladser.

 

Fritliggende kabler

Der bliver ind imellem fundet fritliggende kabler/stikledninger på arealerne uden for haverne. Disse SKAL graves ned. Hvis man har fået skiftet defekte kabler, skal man kontakte servicetelefonen (se hjemmesidens forside).

 

Glædelig jul og godt nytår til alle!

Hilsner fra Bestyrelsen

Beslutning fra ekstraordinær generalforsamling

BESLUTNING FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING D. 1/12 2016

Stemmeberettigede: 26 – heraf 6 fuldmagter.

Forslagene blev alle vedtaget. §7 stk. 1 blev vedtaget med følgende ændrede ordlyd (ændringsforslag af Frits Henriksen, FV 415):

”Indkaldelse til en ordinær generalforsamling sker med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen med tilhørende materiale – herunder det reviderede regnskab, samt bestyrelsens forslag til budget for det nye regnskabsår – udsendes elektronisk direkte til medlemmerne. Indkaldelsen offentliggøres samtidig på Foreningens hjemmeside. Øvrige medlemmer, til hvem indkaldelsen ikke kan sendes elektronisk, underrettes ved skriftlig meddelelse til den til Foreningen opgivne adresse.”