Kategoriarkiv: Nyheder

Fejl i varmeopkrævning

Mange grundejere har allerede opdaget, at der er sket en fejl i forbindelse med opkrævningen af varme for juli måned. Der er blevet opkrævet 800 kr. for meget.

Besked fra administrator lyder:

Det er en fejl i systemet hos betalingsservice, der desværre er kommet ind på en del af beboernes opkrævning. Du får beløbet retur sammen med afregning af varme for året 2018/2019.

Nyheder december 2016

Hej alle grundejere 

Hermed nyheder fra Bestyrelsen med særligt fokus på YouSee.

Generalforsamling + ekstraordinær generalforsamling

Begge forsamlinger er afsluttet, og forslagene blev vedtaget (med modifikationer). Disse kan ses på hjemmesiden, og de endelige referater forventes udsendt inden jul.

 

Akutte varmeproblemer

Hvis I oplever problemer med mangel på varme eller varmt vand, skal vores servicemedarbejdere kontaktes på telefon: 24442892. I kan IKKE forvente svar på akutte sager ved at kontakte via email. Ved almene varmespørgsmål og henvendelser, skal vores administrator Grethe Hervard kontaktes. Hendes kontaktinfo findes på hjemmesidens forside samt under kontaktoplysninger.

 

Frit valg af TV-udbyder

Pr. 1. juli 2016 er alle frit stillede i forhold til valg af TV-udbyder. Ingen husstand i Fasanvænget er fremover forpligtet til at betale for grundpakken hos YouSee via Grundejerforeningens kontingent. Har man ønske om at afmelde sig grundpakken, bedes I skrive en mail til: antenne@gf-fasanvaenget.dk.

 

Sluk af FM-signalet i uge 3-8

FM-teknologien optager meget plads i kabelnettet – og der er færre, som bruger radioantennestikket i væggen. Derfor slukker YouSee for det signal, der kommer ud gennem stikket i din væg i primo 2017.

Det betyder, at du ikke længere kan høre FM-radiokanaler. Der er flere andre muligheder;

1)    [endif]du kan benytte en DAB-adapter (YouSee giver 20% rabat hos Elgiganten på denne – brug rabatkoden YOUSEERADIO).

2)    [endif]du kan anskaffe dig en DAB-radio (YouSee giver 20% rabat hos Elgiganten på denne – brug rabatkoden YOUSEERADIO).

3)    [endif]du kan streame radio via internettet

4)    [endif]du kan rekvirere en stueantenne gratis gennem YouSee: Bestilling af stueantenne

Se vores hjemmeside under menupunktet ”YouSee” for løsninger og muligheder eller for at læse mere.

Ny frekvens på TV-kanaler

YouSee optimerer og frigiver mere plads på kabel-TV-nettet, så derfor ændrer frekvensen sig på TV-kanalerne. Hvis du ikke får det ændret, vil du opleve sort skærm på en eller flere kanaler. Den nye frekvens bliver 450 MHz eller 450000 KHz. Læs mere på hjemmesiden.

 

Lukning af domænet fasanvaenget.dk

Til alle der endnu har en fasanvaenget-mail: Denne mailserver bliver endeligt lukket pr. 1. maj 2017 (dette blev allerede annonceret med Generalforsamlingen i 2015). I skal finde jer en anden mailudbyder inden da. Vi vil gerne assistere med en autosvar-service på jeres nuværende mail. I så fald send en mail til: kommunikation@gf-fasanvaenget.dk.

 

Legepladsinspektioin

Legepladsinspektøren kommer på inspektion torsdag d. 15/12 kl. 9.30 og begynder i gård 1. Vi håber at få godkendt vores nye legepladser.

 

Fritliggende kabler

Der bliver ind imellem fundet fritliggende kabler/stikledninger på arealerne uden for haverne. Disse SKAL graves ned. Hvis man har fået skiftet defekte kabler, skal man kontakte servicetelefonen (se hjemmesidens forside).

 

Glædelig jul og godt nytår til alle!

Hilsner fra Bestyrelsen

Beslutning fra ekstraordinær generalforsamling

BESLUTNING FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING D. 1/12 2016

Stemmeberettigede: 26 – heraf 6 fuldmagter.

Forslagene blev alle vedtaget. §7 stk. 1 blev vedtaget med følgende ændrede ordlyd (ændringsforslag af Frits Henriksen, FV 415):

”Indkaldelse til en ordinær generalforsamling sker med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen med tilhørende materiale – herunder det reviderede regnskab, samt bestyrelsens forslag til budget for det nye regnskabsår – udsendes elektronisk direkte til medlemmerne. Indkaldelsen offentliggøres samtidig på Foreningens hjemmeside. Øvrige medlemmer, til hvem indkaldelsen ikke kan sendes elektronisk, underrettes ved skriftlig meddelelse til den til Foreningen opgivne adresse.”

Nyt fra Generalforsamlingen!

Bestyrelsen pr. 31/10 2016:
Hans Kristensen, FV 341 (formand)
Niels Gervig, FV 282 (kasserer)
Tilde Eschenburg, FV 297 (næstformand, IT og kommunikation)
Steen Kledal, FV 276 (fællesområder)
Henrik Jønsson, FV 213 (lokalplan)
Bent Nielsen, FV 420 (gårde)
Per Møller Jensen, FV 143 (varme)
Torben Dalskjær (FV256) (suppleant)
Torben Schiff (FV261) (suppleant)
Michael Parl (FV294) (suppleant)

Regnskab 2015/2016 og budget 2016/2017
Begge enstemmigt godkendt. Det betyder en nedsættelse af energibidrag til kr. 800 pr. måned pr. 1. januar 2017. Se Årsrapporter.

Forslag 1-4
Forslag 1 – ændring af vedtægter: Vedtaget (med undtagelse af §4 stk. 4 der helt udgår).
Forslag 2 – investeringspolitik: Vedtaget.
Forslag 3 – beslutning om kriterier for generel dispensation (haveudvidelser): Vedtaget.
Forslag 4 – beslutning om kriterier for generel dispensation (skure): Vedtaget.

Bus 383

Bus 383 kommer igen. Det er endeligt bekræftet af vores Borgmester, som har været i dialog med tidligere formand, Frits Henriksen. Det er vi mange, der er meget glade for!
Kommunalbestyrelserne i Hørsholm og Fredensborg arbejder på at nå til enighed om ruten for bus 383.
Det betyder, at bussen fra medio dec. 2016 igen skal føres ad Ullerødgårdsvej.
Dette sker dog kun i retning mod Hørsholm. Passagerer til Fasanvænget må derfor på hjemvejen tage over Mikkelborg Park – ad Lågegyde – inden turen mod Hørsholm går ad Ullerødgårdsvej.
Vi følger fortsat med i udviklingen og opdaterer løbende.