Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Nyhedsbrev februar 2021

NYHEDSBREV PÅ MAIL

Desværre oplever vi problemer med udsendelsen af nyhedsbrev, da vores udbyder af denne tjeneste (Mailchimp) blokeres (soft bounces) hos enkelte mailudbydere – heriblandt gmail, youmail, icloud og dadlnet.

Vi prøver ihærdigt at få løst problemet. Vi poster nyhederne i Fasanvængets Facebookgruppe samt på hjemmesiden www.gf-fasanvaenget.dk, så alle har mulighed for at læse dem.

VARMEPROBLEMER

Vi har som altid store udfordringer på varmen – især når det er så koldt som nu med østenvind.

I sidste uge havde vores ecl-styring (den som styrer fremløb og returtemperatur) et udfald, hvor temperaturen faldt til 40 grader i hele Fasanvænget.

Dette blev hurtigt fikset ved at sætte begge varmevekslere i gang og skrue vores pumpetryk op til max.

I går var der enkelte husstande der var helt uden varme og varmt vand. Problemet i Fasanvænget er, at alle husstandene sidst på strengene i hver gård, ikke kan få tilstrækkelig varme ud i deres hjem.

Undertegnede, vores VVS (Brillgaard) og en konsulent var ude hele dagen i går for at hjælpe de berørte grundejere. Vi kom ikke helt i mål. Der vil blive arbejdet videre i dag med at skylle igennem og få fikset problemet.

I mandags, blev der skiftet en radiator i gård 2, så det var årsagen til, at der ingen varme var i halvanden time. Husk at kontakte servicetelefonen ved problemer, da der på Facebook kan opstå misforståelser og ukorrekte oplysninger. Tages telefonen ikke (og det gør den ikke, hvis vi er i et opkald med andre grundejere), læg da en besked. Så vender vi tilbage til jer.

Lad ikke andre end G/F’s ansatte og godkendte fagfolk forsøge at udbedre evt. skader. Det kan skabe en masse bøvl i forhold til forsikring.

Kontakt gerne servicetelefonen ved spørgsmål eller tvivl inden for normal åbningstid. Kun akutte henvendelser bør foregå uden for åbningstiden.

Servicetelefon 24 44 28 92

Venlige hilsner fra Michael/servicemedarbejder.

GENERALFORSAMLINGEN 2020

Vi måtte udsætte vores generalforsamling i 2020 på ubestemt tid. Måske ender den med at blive helt aflyst, således at vi først mødes igen til generalforsamlingen 2021.

Af denne årsag er vores regnskaber og budgetter ikke blevet godkendt, og det betyder, at vi i Bestyrelsen ikke har grundejernes opbakning og godkendelse til at gå videre med de igangværende projekter.

Det er også grunden til, at der ikke været mange nyheder på vores kanaler siden oktober.

ELBILER

Vi ved, at der blandt jer er stor interesse for muligheden for at etablere ladestandere til elbiler i Fasanvænget.

Over en længere periode har vi drøftet mulighederne med Fredensborg Kommune og med Radius. Det har foranlediget os til at få det rådgivende ingeniørfirma – JMP Aps – til at udarbejde en rapport med de muligheder, der er for os på nuværende tidspunkt.

JPM Aps meddeler i deres rapport, at hverken myndigheder eller selskaber ønsker at bidrage til etablering af ladestandere i Fasanvænget. Det er derfor en meget bekostelig affære for G/F, da vi selv skal varetage finansieringen.

Vi ser frem til næste generalforsamling, hvor vi vil fremlægge en mere detaljeret plan.

AFFALDSSORTERING

Kommunens nye plan for affaldssortering er naturligvis også gældende for os. Vi ved, at det bliver nødvendigt at etablere løsninger i alle gårde, men da det også her bliver en bekostelig affære for G/F, er vi afhængige af en godkendelse af budget til generalforsamlingen.

VELKOMSTFOLDER

Der vil i næste uge blive omdelt en velkomstfolder, der indeholder de mest væsentlige og vigtigste informationer og regler for G/F Fasanvænget. Den vil også kunne rekvireres hos gårdmændene på deres kontor ved varmecentralen, hvis det bliver nødvendigt.

Folderen kan altid findes (og downloades) på vores hjemmeside i en løbende opdateret udgave (fx med regler om affaldssortering, elbiler og hvad der ellers må komme af nye tiltag/beslutninger).

KONTAKT

Husk at al kontakt til Bestyrelsen kan ske via vores kontaktformular på hjemmesiden. Der er også mulighed for at skrive direkte til den respektive ansvarlige i Bestyrelsen, hvis man har en mere specifik henvendelse.

NavnOmråde(r)AdresseMail
Hans KristensenFormand
Langtidsøkonomi
FV 341formand@gf-fasanvaenget.dk
Tilde EschenburgSekretær/næstformand
Hjemmeside/nyheder
YouSee
FV 297kommunikation@gf-fasanvaenget.dk
Steen KledalGrønne områder
Containerplads
FV 276omraade@gf-fasanvaenget.dk
Henrik JønssonLokalplan
Langtidsøkonomi
FV 213lokalplan@gf-fasanvaenget.dk
Bent NielsenGårde
Gårdrepræsentanter
Legepladser
FV 420gaarde@gf-fasanvaenget.dk
Niels GervigKassererFV 282kasserer@gf-fasanvaenget.dk
Per M. JensenVarmeFV 143varme@gf-fasanvaenget.dk

Mange hilsner fra alle os i bestyrelsen

Nyhedsbrev oktober 2020

Udsendt torsdag d. 8. oktober 2020

Nyhedsbrevet kan ende som reklamepost
Desværre er der flere grundejere, der ikke modtager nyhedsbrevet, da det ender som reklamepost og bliver fanget i spamfilteret. Mailen skal markeres som “ikke reklame/spam” for at lande i indbakken i stedet for.

Giv gerne beskeden videre til de, der oplever det.

Generalforsamling 2020
Der er omdelt indkaldelse til generalforsamlingen, der kommer til at foregår tirsdag d. 27/10 kl. 19.00.
Se indkaldelsen her.

Fliserens
Det er lykkedes os at indhente tilbud på flisrens samt en 10-årig vedligeholdelsesaftale af vores flisearealer i Fasanvænget. Vi glæder os til at fremlægge dette til generalforsamlingen.

Tilbuddet inkluderer også en rabataftale på afrensning af private arealer (i haverne eksempelvis).

Støj på fællesarealer
Vi har over sommeren og også her tidligt på efteråret modtaget flere henvendelser og klager fra grundejere, der føler sig generet af støj fra unge mennesker, der opholder sig på vores fællesarealer. Det er særligt musikafspillerne, der generer.

Vi vil gerne opfordre alle forældre til unge mennesker om at minde jeres børn om at vise hensyn.

Elbiler og ladestandere
Vi er fortsat i dialog med Kommune og el-leverandør om muligheden for at få opsat ladestandere i vores carportanlæg. Flere i Fasanvænget ønsker at erhverve sig en el- eller hybridbil inden for nærmeste fremtid.

Som det er nu, er der mulighed for at få “skudt” et kabel under jorden fra egen bolig ud til sin carport. Det er der nogle få, der har fået gjort. Ikke alle har dog den mulighed, da deres huse er placeret for langt fra carporten. 

I nye boligforeninger er det i dag et lovkrav, at der indarbejdes mulighed for en sådan etablering, men da vores byggeri er fra ca. 1970, er det ikke tilfældet hos os. Vores transformatorer er ikke bygget til at levere den mængde kraft, det kræver.

Vi er nu i samarbejde med en elinstallatør i gang med at udarbejde et “projekt”, der skal overbevise vores el-leverandør om at acceptere etablering og udførelse af ladestandere i vores carporte, når og hvor det bliver nødvendigt.

Vi er spændte på udfaldet, og vi skal nok melde ud, når der er nyt.

Facebook vs. kontaktformular
Vi oplever ofte, at mange grundejere stiller deres spørgsmål i den privatoprettede Facebook-gruppe. Denne læses dog ikke at Bestyrelsen, så svar kan ikke forventes der.
Andre skriver direkte til de ansvarshavendes tidligere mailadresser, og er denne adresse ændret, kan svar heller ikke forventes der.

I stedet bør kontaktformularen benyttes. Her beskrives spørgsmål/problematik, og henvendelsen vil da blive videreekspederet til den rette ansvarshavende for området. Dette gøres dagligt. Dog kan man ikke altid forvente svar samme dag, da nogle henvendelser skal drøftes af den samlede Bestyrelse først.

Velkomstfolder – for nye og “gamle”
Vi har opdateret og publiceret den nye velkomstfolder for Fasanvænget. Heri er noteret nogle af de vigtigste informationer, retningslinjer og regler. Vi oplever, at flere og flere begår “selvtægt”, hvad angår farvevalg, hegn, skure, drivhuse og varmeinstallationer. Måske fordi man er helt ny og ikke kender til reglerne? Eller måske fordi man er én af de “gamle”, der helt har glemt dem? Under alle omstændigheder, er det nok godt for alle at få reglerne opfrisket. 

Folderen bliver udsendt særskilt i et nyhedsbrev, og den vil også blive husstandsomdelt.

Kommende bestyrelsesmøder
Tirsdag d. 20. oktober
Tirsdag d. 10. november

Mange hilsner fra Bestyrelsen

Rens af fliser

Bestyrelsen har indhentet seks tilbud på rens af vores fliser i Fasanvænget, der mange steder er ramt af flisepest og derfor trænger til rens, imprægnering og vedligeholdelse.

Da det set over en længere periode vil koste et betydeligt beløb, er det i følge vores advokat nødvendigt at vedtage på en generalforsamling. Derfor bliver det tidligst til næste forår, at vi kan få iværksat arbejdet – såfremt vores forslag til generalforsamling i oktober 2020 bliver vedtaget.

Hilsen Bestyrelsen

Vi udskyder 50-års jubilæum

Vi havde glædet os til at fejre G/F Fasanvængets 50-års jubilæum til august, men situationen tillader endnu ikke, at vi kan gennemføre det.

Derfor udskydes festen og fejringen til lørdag d. 21. august 2021, hvor der vil være underholdning og aktiviteter for børn og voksne samt en masse fællesskab og hygge.

Sæt allerede kryds i kalenderen nu!