Kategoriarkiv: Informationer

Nyheder marts 2019

Ny grøn mand

Pr. 1. marts har vi ansat Jonathan som “grøn mand” på fuld tid sammen med Michael.

Nye åbningstider på containerplads

Fra d. 31. marts 2019 (sommertidens start) vil containerpladsen have åbent onsdage kl. 17.00-19.00 samt weekender kl. 10.00-12.00. Derudover er der åbent 2. påskedag og 2. pinsedag samt 2. juledag og nytårsdag kl. 10.00-12.00. Disse tider vil være gældende under både sommertid og vintertid.

Ny traktor

Bestyrelsen har besluttet at udskifte den gamle traktor med en ny traktor, der udover at kunne “flise” og køre til genbrugspladsen, også kan bruges til at feje sne om vinteren og slå græs om sommeren. Udgiften til dette er ca. 230.000.

NY info om ISTA

Pletmaling:

Da vi indgik aftalen med Ista, aftalte vi, at Ista skulle pletmale radiatorerne de steder, hvor de gamle Brunata-målere har siddet. Vi aftalte, at denne farve skulle være radiatorernes originalfarve; hvid.

Da der nogle steder ikke er pletmalet, så det er dækkende, ville alle grundejere blive tilbudt at kunne komme og hente en lille bøtte maling samt pensel til at dække eventuelle mangler. Vi tilbyder flere nuancer af farven hvid samt grå. Tilbuddet gælder fra 15. november, hvor maling/pensel kan hentes. Kontakt servicetelefonen for at lave en aftale om afhentning.

Har man valgt at male sine radiatorer i andre farver end den originale, kan vi desværre ikke tilbyde samme løsning.

Har man slet ikke fået pletmalet sine radiatorer, skal man henvende sig til: varme@gf-fasanvaenget.dk

Nye målere:

Varmeregnskab 2017/2018 er opgjort og husstandsomdelt. 2-3 husstande mangler dog at få husstandsomdelt regnskabet. Dette skyldes uoverensstemmelser i navn og adresse på kuvert og på postkasse. Hvis man ikke har fået sit regnskab, skal man kontakte kommunikation@gf-fasanvaenget.dk

De nye målere er næsten monteret hos alle. Der mangler fortsat et par huse, fordi Ista ikke er blevet givet adgang. Det er nu ved at løse sig. Ista har meddelt, at så snart alle målere er monteret, bliver Ista Online aktiveret, og alle grundejere kan således efter 3 måneder tjekke forbrug online. Kode til dette bliver fremsendt af vores Administrator.

Generalforsamling 2018

Referat: Referat Ordinær Generalforsamling 2018 m underskrifter

Beslutninger fra den Ordinære Generalforsamling

  • Regnskab 2017/2018 godkendt.
  • Budget 2018/2019 godkendt. 1 stemme imod.
  • Forslag 1: Forslag trukket.
  • Forslag 2: Forslag forkastet.

35 grundejere var repræsenteret – heraf to ved fuldmagt.

Forslag 1 – stillet af grundejer
Grundejer motiverede forslaget, der gik ud på, at gårdene selv skulle kunne administrere sin økonomi fremover, så ingen ville have private udlæg.
En grundejer kommenterede, at det på en generalforsamling i 2008 blev vedtaget, at G/F’s tilskud til gårdene skulle gå til vedligehold af fællesanlæg.
Bestyrelsen understregede, at carportene er privatejede bygninger, så forslaget var på kant med vedtægterne. Advokaten mente ikke, at forslaget var så gennemarbejdet, at det kunne bringes til afstemning med det samme. I stedet indvilligede Bestyrelsen i at danne en arbejdsgruppe, der ville kunne kigge forslaget igennem og finde ud af, hvad der ville være hensigtsmæssigt i forhold til de gældende vedtægter. Grundejer var positiv over for idéen om at videreudvikle forslaget, og han trak herefter forslaget.

Forslag 2 – stillet af grundejer
Forslaget handlede om, at det i kontingentopkrævningen blev udspecificeret, så YouSee, Copydan og varmebidrag blev noteret separat. Administrator oplyste, at dette allerede var tilfældet, og da forslagsstilleren ikke var til stede, blev forslaget forkastet.

Læs videre Generalforsamling 2018

Farlig leg på containerpladsen

VIGTIGT!

Vi ønsker, at alle er opmærksomme på følgende – og evt. taler med egne børn om faren og konsekvenserne ved følgende:

Det er – ifølge vores viceværter Richard og Michael – et problem, at børn/unge trænger ind på containerområdet og udøver hærværk.
Senest har en gruppe børn/unge blandt andet smadret pærer (lyskilder), hvoraf nogle indeholdt giftige stoffer.
Det kan have den konsekvens, at udøverne kan opleve ubehagelige symptomer samt at vores servicemedarbejdere ligeledes kan blive påvirkede. Derudover er det skadeligt for miljøet – og så det irriterende, at vi er nødt til at rekvirere Arbejdstilsynet pga. evt. risiko for forgiftning af medarbejdere og/eller miljøet.
Hold gerne et ekstra øje med pladsen!

Hilsner fra Bestyrelsen

Nyheder december 2016

Hej alle grundejere 

Hermed nyheder fra Bestyrelsen med særligt fokus på YouSee.

Generalforsamling + ekstraordinær generalforsamling

Begge forsamlinger er afsluttet, og forslagene blev vedtaget (med modifikationer). Disse kan ses på hjemmesiden, og de endelige referater forventes udsendt inden jul.

 

Akutte varmeproblemer

Hvis I oplever problemer med mangel på varme eller varmt vand, skal vores servicemedarbejdere kontaktes på telefon: 24442892. I kan IKKE forvente svar på akutte sager ved at kontakte via email. Ved almene varmespørgsmål og henvendelser, skal vores administrator Grethe Hervard kontaktes. Hendes kontaktinfo findes på hjemmesidens forside samt under kontaktoplysninger.

 

Frit valg af TV-udbyder

Pr. 1. juli 2016 er alle frit stillede i forhold til valg af TV-udbyder. Ingen husstand i Fasanvænget er fremover forpligtet til at betale for grundpakken hos YouSee via Grundejerforeningens kontingent. Har man ønske om at afmelde sig grundpakken, bedes I skrive en mail til: antenne@gf-fasanvaenget.dk.

 

Sluk af FM-signalet i uge 3-8

FM-teknologien optager meget plads i kabelnettet – og der er færre, som bruger radioantennestikket i væggen. Derfor slukker YouSee for det signal, der kommer ud gennem stikket i din væg i primo 2017.

Det betyder, at du ikke længere kan høre FM-radiokanaler. Der er flere andre muligheder;

1)    [endif]du kan benytte en DAB-adapter (YouSee giver 20% rabat hos Elgiganten på denne – brug rabatkoden YOUSEERADIO).

2)    [endif]du kan anskaffe dig en DAB-radio (YouSee giver 20% rabat hos Elgiganten på denne – brug rabatkoden YOUSEERADIO).

3)    [endif]du kan streame radio via internettet

4)    [endif]du kan rekvirere en stueantenne gratis gennem YouSee: Bestilling af stueantenne

Se vores hjemmeside under menupunktet ”YouSee” for løsninger og muligheder eller for at læse mere.

Ny frekvens på TV-kanaler

YouSee optimerer og frigiver mere plads på kabel-TV-nettet, så derfor ændrer frekvensen sig på TV-kanalerne. Hvis du ikke får det ændret, vil du opleve sort skærm på en eller flere kanaler. Den nye frekvens bliver 450 MHz eller 450000 KHz. Læs mere på hjemmesiden.

 

Lukning af domænet fasanvaenget.dk

Til alle der endnu har en fasanvaenget-mail: Denne mailserver bliver endeligt lukket pr. 1. maj 2017 (dette blev allerede annonceret med Generalforsamlingen i 2015). I skal finde jer en anden mailudbyder inden da. Vi vil gerne assistere med en autosvar-service på jeres nuværende mail. I så fald send en mail til: kommunikation@gf-fasanvaenget.dk.

 

Legepladsinspektioin

Legepladsinspektøren kommer på inspektion torsdag d. 15/12 kl. 9.30 og begynder i gård 1. Vi håber at få godkendt vores nye legepladser.

 

Fritliggende kabler

Der bliver ind imellem fundet fritliggende kabler/stikledninger på arealerne uden for haverne. Disse SKAL graves ned. Hvis man har fået skiftet defekte kabler, skal man kontakte servicetelefonen (se hjemmesidens forside).

 

Glædelig jul og godt nytår til alle!

Hilsner fra Bestyrelsen