Bus 383

Nedlæggelse af busrute 383 i Fredensborg Kommune

Som de fleste ved ophører bus 383′ kørsel ad Ullerødgårdsvej fra 15. dec. 2014. Modsætningsvis viderefører Hørsholm Kommune ruten, idet den på strækningen Mikkelborg Park – Kokkedal St. forbliver på Lågegyde.

Primo juli besluttede bestyrelsen at arbejde for at få beslutningen ændret fordi:

  • Pendlere – såvel dem der skal på arbejde, som børn og unge på vej til skole/faste fritidsaktiviteter – fratages muligheden for offentlig transport.
  • Grundejere uden mulighed for at køre i bil, får stærkt forringede mulig-heder for at komme udenfor området. Gælder især ældre o.a. som heller ikke kan cykle og/el. er gangbesværede. En reduktion i livskvalitet, som kan føre til at mange i gruppen må opgive at bo i Fasanvænget.
  • En ny mulighed, flextur, med kørsel fra hjem til bestemmelsessted, som tilbydes alle, kan – grundet praktiske begrænsninger, samt merbetaling – kun supplere, ikke erstatte en fast bus. Derimod kan den med fordel,  lokalt benyttes som en billig form for taxikørsel. Bruges den meget, bliver den næppe billigere for Kommunen.
  • Ændringerne vil primært ramme grupperne med færrest ressourcer.
  • Dertil kommer, at den i 2013 lovede prøveperiode på 1 år for 383, reelt har været 3 mdr., at nedlæggelsen er i direkte strid med kommunalplan 2013, samt bygger på en klar nedprioritering af Kokkedal Øst.

Bestyrelsen erkender, at 383 på visse tidspunkter har en stærkt begrænset be-lægning, men på andre er der et væsentligt antal passagerer. Netop dette kunne –  kombineret med Hørsholms beslutning – danne grundlag for en løsning med fuld hensyntagen til økonomien.

Vi har derfor bedt udvalget genoverveje beslutning og alternative løsninger, idet vi har skitseret besparelsesmuligheder. Samtidig har vi tilbudt at indgå i en kon-struktiv dialog. Svarene er høflige, men totalt afvisende overfor enhver form for genovervejelse eller dialog.

Som en sidste mulighed sender bestyrelsen, i form af et åbent brev, en appel til borgmester og udvalgsformand. Brevet søges offentliggjort i Frederiksborg Amts Avis, Lokalavisen og Ugebladet. Er vedhæftet til grundejernes orientering.

Hele korrespondancen med borgmester og udvalg kan ses her:

GF brev til borgmester 15. juli 2014

GF brev til planudvalg 16. juli 2014

Svar fra borgm. og udvalg 23. juli 2014

GF mail til borgm. og udvalg 29. juli

Svar fra borgmester- og udvalg 11. aug. 2014

Åbent brev, borgmester og udvalg sept. 2014