Parkering

Parkering er omtalt i Lokalplanen:

  • § 5.3. Al parkering af personbiler, minibusser, campingvogne, lastbiler, både eller lignende er forbudt på og ud for parcellerne, medmindre parkering alene sker med henblik på almindelig af- og pålæsning.
  • § 5.4. Parkering af personbiler må alene foregå på de anlagte parkeringsarealer og i de til ejendommen hørende garager.

Parkering indenfor P-Zonen
Færdselsloven gælder også i gårdene og i relation til parkering indenfor P-Zonen er følgende gældende:

  • Campingvogne, traktorer, både, trailer o.l. må parkeres i max. 18 timer.
  • Busser, lastbiler o.l. over 3,5 tons tilladt totalvægt må max. parkeres i 2 timer.

Bemærk
I relation til ovennævnte bemærkes, at en trailer godt må parkeres i den til ejendommen hørende carport, da denne er privat ejendom.

Det henstilles, at der ikke parkeres i rabatten langs Ullerødvej og Ullerødgårdsvej, da rabatten ødelægges. Vi har lavet en Flyer til brug i forruden på de biler, der alligevel parkerer der.