Tagprojekt med efterisolering

I forbindelse med generalforsamlingen 28. oktober 2010 blev et forslag om principgodkendte tagprojekter vedtaget. Disse kan anvendes af grundejerne, såfremt man vil renovere sit tag.

tagprojekt ark tegninger af 22032010

Princip beskrivelse af tagprojekt 1 og 2 af 22.4.2010

Godkendelse tagprojekt

Ansøgning til FK om tagprojekt

Der gøres opmærksom på at der skal indhentes byggetilladelse til det store tagprojekt ved kommunen.