Containerplads

Grundejerforeningen driver egen containerplads, som grundejerne frit kan anvende indenfor åbningstiden efter følgende retningslinjer.

Komprimator

  • Sække må ikke smides i trailer. Evt. sække skal tømmes.
  • Affaldssække til komprimator skal være gennemsigtige. Sorte er forbudt.

Containerpladsen modtager ikke:

  • Husholdningsaffald
  • Farligt og uhåndterbart affald såsom vaskemaskiner, kemikalie- og malingrester, medicinrester. Ej heller rødder, træstammer, bildæk og bygningsaffald modtages

I relation 2. henvises grundejerne til at anvende kommunens genbrugsplads.

Særligt omkring gårde
Containerpladsens faciliteter må ikke anvendes af gårdene i relation til:

  • Større mængder affaldssand fra sandkasser i gårde.
  • Større mængder affaldsjord fra gårde.
  • Større mængder fliser o.l. fra gårde.

Det forudsættes, at den enkelte gård selv forestår ovennævnte arbejder, herunder afholder udgiften til bortkørsel. Udgiften kan efterfølgende refunderes via gårdkontoen.