Containerplads

Grundejerforeningen driver egen containerplads, som grundejerne frit kan anvende indenfor åbningstiden efter følgende retningslinjer.

Komprimator

  • Haveaffald, hækafklip og smågrønt må fremover ikke anbringes i denne.
  • Trailer med netsider, placeret på pladsen, anvendes i stedet.
  • Sække må ikke smides i trailer. Evt. sække skal tømmes.
  • Affaldssække til komprimator skal være gennemsigtige. Sorte er forbudt.

Nøjagtige datoer for skift mellem sommer og vinteråbningstider offentliggøres via hjemmesiden. Dette følger dog normalt den dato, hvor der skiftes mellem sommer- og normaltid (“vintertid”).

Containerpladsen modtager ikke:

  • Husholdningsaffald
  • Farligt og uhåndterbart affald såsom vaskemaskiner, kemikalie- og malingrester, medicinrester, brugte batterier. Ej heller rødder, træstammer, bildæk og bygningsaffald modtages

I relation 2. henvises grundejerne til at anvende kommunens genbrugsplads.

Særligt omkring gårde
Containerpladsens faciliteter må ikke anvendes af gårdene i relation til:

  • Større mængder affaldssand fra sandkasser i gårde.
  • Større mængder affaldsjord fra gårde.
  • Større mængder fliser o.l. fra gårde.

Det forudsættes, at den enkelte gård selv forestår ovennævnte arbejder, herunder afholder udgiften til bortkørsel. Udgiften kan efterfølgende refunderes via gårdkontoen.