Fjernvarmebetaling

Fjernvarmebetalingens fordeling på anvendelsesområder:

  • Rumvarme: 60 %
  • Varmt vand: 15 %
  • Fast bidrag: 25 %

Ovenstående vedtaget på generalforsamlingen d. 14. juni 2012. Gælder fra 01. juli 2012 dvs. fra varmeåret 2012-13

Betalingens fordeling på grundejerne i.h.t.:

  • Rumvarme: antal målerenheder (streger) på radiatormålerne. Se dog side med “gulvvarme”
  • Varmt vand: m3 forbrug jf. varmtvandsmåleren
  • Fast bidrag: fordeles ligeligt på alle huse – børneinstitutionerne tæller dog for ialt 6 huse