Gulvarme

Ændring til gulvvarme skal ske efter følgende retningslinier:

  • Rørinstallationer i gulvet skal udføres efter gældende standarder og trykprøves.
    Der må ikke forefindes samlinger i gulv, og rørets fremløb og retur skal være synligt over gulv. Det samme gælder evt. isoleringsmateriale omkring rør.
  • Isolering i gulv skal udføres efter byggelovgivningens bestemmelser.
  • Enhver ændring eller modernisering af varmeinstallationen skal på forhånd godkendes af det bestyrelsesmedlem i grundejerforeningen, der er ansvarlig for varmeforsyningen. De af denne person nævnte forholdsregler skal overholdes.
  • Foreningens servicemedarbejder skal kontaktes på telefon 24 44 28 92 for at aftale lukning af varmetilførsel.

SIKKERHED
Det er kun tilladt for grundejerforeningens servicemedarbejder samt grundejerforeningens faste VVS-installatør at lukke for varmen til de enkelte gårde uden forudgående aftale.

Efter færdiggørelsen af et udskiftningsarbejde skal grundejeren til grundejerforeningen fremsende underskrevet brev i to eksemplarer, der beskriver den foretagne installation, herunder hvilke materialer, der er anvendt, gulvvarmetype, størrelse/ydelse og fabrikat samt oplyse om, hvilken installatør, der har udført arbejdet. Disse oplysninger vil herefter blive opbevaret i husets mappe på grundejerforeningens arkiv.

Endvidere skal man oplyse om hvilke rum, der har fået indlagt gulvvarme. Det gøres nemmest ved at bruge formularen her eller sende en mail til den varmeansvarlige.

Se også undersiden til denne side om beregning af gulvvarme afgiftsberegning.