Gulvvarme – Afgiftsberegningsgrundlag

Bestyrelsen har den 22.03.07 vedtaget et ændret grundlag for beregning af rumvarmeafgift for grundejere, der er tilsluttet Grundejerforeningens varmeforsyning. Beregningsform opdateret på møde den 01.06.09

Formålet for ændringen er, at den enkelte grundejer kan ændre husets varmeanlæg til hel eller delvis gulvvarme.

Afregningsprincip
Fra og med varmeåret 2007/08 pålignes den enkelte grundejer, for den gulvvarme der er installeret, en m2 afgift beregnet som den gennemsnitlige energiudgift pr. m2 til rumvarme i hele G/F Fasanvænget. Den beregnede m2- pris afrundes til nærmeste hele kroner. Fra og med varmeåret 2008/09 pålignes gulvvarmen for hele installationsåret, uanset installations- og tilmeldingstidspunkt. Til gengæld afregnes målerstreger på nedtagne radiatorer i de rum hvor gulvvarmen er installeret, ikke.

Arealberegning
Betalingsgrundlaget er nettoareal, loftsareal/ gulvareal af hele det (de) rum hvori gulvvarme er installeret og uanset omfanget af den konkrete gulvvarminstallation. Hvor der ikke findes aflukning af rummet med dør og væg, indregnes det (de) tilstødende rums arealer i grundlaget. Bryggers indgår ikke i gulvvarmeberegningen, da det opvarmes af ”spildvarme” fra varmerørene.

[TABEL]

Samlet areal for 366 huse enheder a’ 112 m2 svarer til 41.000 m2.

Tilmelding
Enhver grundejer er forpligtet til at anmelde installation af gulvvarme tilknyttet fjernvarmen, samt oplyse i hvilke rum gulvvarme er installeret. Anmeldelse skal ske til Grundejerforeningen/Brunata.