Varmemåling

Oprindeligt var de enkelte huse ikke forsynet med varmemåling, men fra 1. jan 1999 blev det lovbefalet, at alt forbrug til den enkelte husholdning skal måles, samt at afregning skal ske efter aktuelle forbrug, således også varme. Pr. efteråret 1999 blev der derfor opsat varmemålere på alle radiatorer, hvorefter 85% af alt varmeforbrug afregnes individuelt efter måling, mens resten fordeles ligeligt. Alle betaler et acontobeløb, og tilbage-/efterbetaling sker efter varmeårets slutning, typisk i oktober-november.

Grundejerforeningen står for den almindelige vedligeholdelse af målerne. Dette betyder også, at det er grundejerens pligt at sørge for at gøre opmærksom på fejl på målerne i tide. Reparation af målerne er for grundejerens egen regning, såfremt denne selv er skyld i målerens fejlfunktion. Dette kan skyldes, at måleren har været overdækket eller har været påvirket af stød og slag.
Da måleren er elektronisk registrerer den forsøg på sabotage.

Varmemålerne fungerer ved, at de måler både temperaturen på radiatorens overflade og på luften ved siden af. Hvis temperaturen på radiatoren er højere end luftens, tæller måleren. Hvis luftens temperatur er højere end radiatorens, tæller måleren ikke.
Vandmåleren på varmtvandsbeholderen måler antal liter forbrugt varmt vand.

Gældende energibetaling findes ved hjælp af emneskyen i venstre side (søg kontingenter).

Ved udskiftning af radiatorer sørger grundejeren selv for, at rekvirere målerfirmaet for at aflæse/nedtage måleren, samt for opsætning af ny måler på ny radiator. Funktionsdygtige målere der nedtages afleveres i postkassen ved Fasanvænget 603 (Varmecentralen).

Forhold ved ejerskifte
Det er ejeren pr. 30.6. der hæfter for den samlede varmeafregning. Der bør derfor i refusionsopgørelsen tages højde for aflæsning af varmt vand og målere på radiatorer på overtagelsesdagen. Begge dele meddeles Brunata som administrerer varmeopgørelsen. Med hensyn til aflæsning gælder at, når blot Brunata får oplyst overtagelsesdag og aflæsning af det varme vand samt oplysning om, at man ønsker en splitafregning, så klarer de selv resten. Opgørelsen foreligger typisk i september og alle afregninger sendes herefter hurtigst muligt til den som ejer huset pr. 30.6. Mellemregninger mellem køber og sælger er foreningen uvedkommende.

Kontaktinformation til målerfirmaet (Brunata):

Brunata A/S
Vesterlundsvej 14
DK-2730 Herlev

Tlf: 77 77 70 10

Mail: kbh@brunata.dk