Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2-3 suppleanter, der vælges på den årlige generalforsamling i oktober måned jvfr. bestemmelserne i vedtægterne. Ansvaret for og tilsynet med en række specifikke områder er uddelegeret til de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at kontakte grundejerforeningen, bedes du skrive til bestyrelsesmedlemmet for det respektive område eller benytte nedenstående kontaktformular:

  Navn Område Adresse Mail
  Hans Kristensen Formand
  Langtidsøkonomi
  FV 341 formand@gf-fasanvaenget.dk
  Tilde Eschenburg Sekretær/næstformand
  Hjemmeside/nyheder
  YouSee
  FV 297 kommunikation@gf-fasanvaenget.dk
  Lillan Kahle Grønne områder
  Containerplads
  FV 252 omraade@gf-fasanvaenget.dk
  Henrik Jønsson Lokalplan
  Langtidsøkonomi
  FV 213 lokalplan@gf-fasanvaenget.dk
  Bent Nielsen Gårde
  Gårdrepræsentanter
  Legepladser
  FV 420 gaarde@gf-fasanvaenget.dk
  Randi Dalskjær Kasserer FV 256 kasserer@gf-fasanvaenget.dk
  Stefan Østbø Varme FV 411 varme@gf-fasanvaenget.dk
  Brian Holst Suppleant FV  465
  Thomas Hwan Suppleant FV 298
  Natasha Øst Suppleant FV 281

  Service telefon 24 44 28 92     

  Gårdmænd: gaardmand@gf-fasanvaenget.dk

  Administrator Grethe Hervard administrator@gf-fasanvaenget.dk