Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2-3 suppleanter, der vælges på den årlige generalforsamling i oktober måned jvfr. bestemmelserne i vedtægterne. Ansvaret for og tilsynet med en række specifikke områder er uddelegeret til de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at kontakte grundejerforeningen, bedes du skrive til bestyrelsesmedlemmet for det respektive område eller benytte nedenstående kontaktformular:

Navn Område Adresse Mail
Hans Kristensen Formand
Langtidsøkonomi
FV 341 formand@gf-fasanvaenget.dk
Tilde Eschenburg Sekretær/næstformand
Hjemmeside/nyheder
YouSee
FV 297 kommunikation@gf-fasanvaenget.dk
hjemmeside@gf-fasanvaenget.dk
Steen Kledal Grønne områder
Containerplads
FV 276 omraade@gf-fasanvaenget.dk
Henrik Jønsson Lokalplan
Langtidsøkonomi
FV 213 lokalplan@gf-fasanvaenget.dk
Bent Nielsen Gårde
Gårdrepræsentanter
Legepladser
FV 420 gaarde@gf-fasanvaenget.dk
Niels Gervig Kasserer FV 282 kasserer@gf-fasanvaenget.dk
Per M. Jensen Varme FV 143 varme@gf-fasanvaenget.dk
Christian Hastrup Suppleant FV  408
Randi Dalskjær Suppleant FV 256

Service telefon 24 44 28 92     

Gårdmænd: gaardmand@gf-fasanvaenget.dk

Administrator Grethe Hervard administrator@gf-fasanvaenget.dk