Affaldssortering

På generalforsamlingen præsenterede formanden de hidtidige planer om affaldssortering i Fasanvænget. Præsentationen kan findes her.

På generalforsamlingen blev det besluttet, at bestyrelsen skal arbejde videre med nedgravede løsningsforslag.

Det blev på generalforsamlingen understreget, at placeringen af containere skal udarbejdes i samråd med konsulenter fra kommunen. Gårdene kan komme med forslag til placering, men det skal endeligt godkendes af kommunen.