Generalforsamling 2020 + 2021

Husk generalforsamling 2020 + 2021, som er slået sammen og afholdes torsdag d. 16. september kl. 17.00 i mødelokalet på Kokkedal Skole Vest (ved skoletandlægen).

Er man forhindret i at komme, kan man udfylde en fuldmagtsblanket og aflevere den til en nabo eller en anden grundejer i Fasanvænget. Det er kun muligt at afgive én Fuldmagt-blanket pr. husstand og kun muligt at modtage én fuldmagt pr. grundejer.

Se indkaldelse, regnskaber og budget samt forslag her: Generalforsamling 2020+2021

Mange hilsner fra Bestyrelsen