Manglende varme i hele Fasanvænget

Den 4. februar kl. 00:15 opstod der fejl på elektronisk enhed i varmecentralen. Fremløbstemperaturen på det varme vand til varmeanlægget blev derfor reduceret væsentligt.
kl. 09:00 var fejlen udbedret og fremløbstemperaturen tilbage på normalt niveau.

Med venlig hilsen

Varmeansvarlig