Beslutning fra ekstraordinær generalforsamling

BESLUTNING FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING D. 1/12 2016

Stemmeberettigede: 26 – heraf 6 fuldmagter.

Forslagene blev alle vedtaget. §7 stk. 1 blev vedtaget med følgende ændrede ordlyd (ændringsforslag af Frits Henriksen, FV 415):

”Indkaldelse til en ordinær generalforsamling sker med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen med tilhørende materiale – herunder det reviderede regnskab, samt bestyrelsens forslag til budget for det nye regnskabsår – udsendes elektronisk direkte til medlemmerne. Indkaldelsen offentliggøres samtidig på Foreningens hjemmeside. Øvrige medlemmer, til hvem indkaldelsen ikke kan sendes elektronisk, underrettes ved skriftlig meddelelse til den til Foreningen opgivne adresse.”