Generalforsamling 2018

Referat: Referat Ordinær Generalforsamling 2018 m underskrifter

Beslutninger fra den Ordinære Generalforsamling

  • Regnskab 2017/2018 godkendt.
  • Budget 2018/2019 godkendt. 1 stemme imod.
  • Forslag 1: Forslag trukket.
  • Forslag 2: Forslag forkastet.

35 grundejere var repræsenteret – heraf to ved fuldmagt.

Forslag 1 – stillet af grundejer
Grundejer motiverede forslaget, der gik ud på, at gårdene selv skulle kunne administrere sin økonomi fremover, så ingen ville have private udlæg.
En grundejer kommenterede, at det på en generalforsamling i 2008 blev vedtaget, at G/F’s tilskud til gårdene skulle gå til vedligehold af fællesanlæg.
Bestyrelsen understregede, at carportene er privatejede bygninger, så forslaget var på kant med vedtægterne. Advokaten mente ikke, at forslaget var så gennemarbejdet, at det kunne bringes til afstemning med det samme. I stedet indvilligede Bestyrelsen i at danne en arbejdsgruppe, der ville kunne kigge forslaget igennem og finde ud af, hvad der ville være hensigtsmæssigt i forhold til de gældende vedtægter. Grundejer var positiv over for idéen om at videreudvikle forslaget, og han trak herefter forslaget.

Forslag 2 – stillet af grundejer
Forslaget handlede om, at det i kontingentopkrævningen blev udspecificeret, så YouSee, Copydan og varmebidrag blev noteret separat. Administrator oplyste, at dette allerede var tilfældet, og da forslagsstilleren ikke var til stede, blev forslaget forkastet.

Bestyrelsen pr. 30. oktober 2018:
Hans Kristensen, FV 341 (formand)
Niels Gervig, FV 282 (kasserer)
Tilde Eschenburg, FV 297 (næstformand, IT og kommunikation)
Henrik Jønsson, FV 213 (lokalplan)
Per Møller Jensen, FV 143 (varme)
Bent Nielsen, FV 420 (gårde)
Steen Kledal, FV 276 (fællesområder)
Michael Par, FV 229 (suppleant)
Torben Dalskjær, FV 256 (suppleant)
Christian Hastrup, FV 408 (suppleant)

Generalforsamling indk. med regnskab