Driftsinfo d. 4/2 2019

OBS! YouSee har meddelt, at arbejdet er færdigt. Der er tv og internet igen kl. 21.00 i aften. Det kan være en god idé at slukke modemmet og tænde det igen.

Besked fra YouSee:

Vi afbryder din tv-, bredbånds- og telefoni-forbindelse noget af dagen

Undskyld, at vi arbejder i dit område. Men vi er nødt til at rette en fejl på noget af vores udstyr.

Mens vi arbejder, kan du desværre opleve afbrydelser af 5 minutters varighed på din tv-, bredbånds- og telefoni-forbindelse.

Vi forventer, at din forbindelse vil være klar igen senest kl. 12.30.

Vi opdaterer, når vi har nyt.

Venlig hilsen
YouSee

Generalforsamling 2018

Referat: Referat Ordinær Generalforsamling 2018 m underskrifter

Beslutninger fra den Ordinære Generalforsamling

  • Regnskab 2017/2018 godkendt.
  • Budget 2018/2019 godkendt. 1 stemme imod.
  • Forslag 1: Forslag trukket.
  • Forslag 2: Forslag forkastet.

35 grundejere var repræsenteret – heraf to ved fuldmagt.

Forslag 1 – stillet af grundejer
Grundejer motiverede forslaget, der gik ud på, at gårdene selv skulle kunne administrere sin økonomi fremover, så ingen ville have private udlæg.
En grundejer kommenterede, at det på en generalforsamling i 2008 blev vedtaget, at G/F’s tilskud til gårdene skulle gå til vedligehold af fællesanlæg.
Bestyrelsen understregede, at carportene er privatejede bygninger, så forslaget var på kant med vedtægterne. Advokaten mente ikke, at forslaget var så gennemarbejdet, at det kunne bringes til afstemning med det samme. I stedet indvilligede Bestyrelsen i at danne en arbejdsgruppe, der ville kunne kigge forslaget igennem og finde ud af, hvad der ville være hensigtsmæssigt i forhold til de gældende vedtægter. Grundejer var positiv over for idéen om at videreudvikle forslaget, og han trak herefter forslaget.

Forslag 2 – stillet af grundejer
Forslaget handlede om, at det i kontingentopkrævningen blev udspecificeret, så YouSee, Copydan og varmebidrag blev noteret separat. Administrator oplyste, at dette allerede var tilfældet, og da forslagsstilleren ikke var til stede, blev forslaget forkastet.

Læs videre Generalforsamling 2018

Skal vi gå sammen?

Skal vi gå sammen ?

Vi mødes kl. 10 i Fasanvænget ved tennisbanen hver tirsdag.

Herfra går vi i roligt tempo rundt forskellige steder i området.

Turen tager 1 time ca.

Du må gerne tage din nabo eller andre du kender med.

Kom med ud og få frisk luft hver “TIRSDAG KL. 10”

Hilsen Jonna 482 i gård 8.

NY info om ISTA

Pletmaling:

Da vi indgik aftalen med Ista, aftalte vi, at Ista skulle pletmale radiatorerne de steder, hvor de gamle Brunata-målere har siddet. Vi aftalte, at denne farve skulle være radiatorernes originalfarve; hvid.

Da der nogle steder ikke er pletmalet, så det er dækkende, ville alle grundejere blive tilbudt at kunne komme og hente en lille bøtte maling samt pensel til at dække eventuelle mangler. Vi tilbyder flere nuancer af farven hvid samt grå. Tilbuddet gælder fra 15. november, hvor maling/pensel kan hentes. Kontakt servicetelefonen for at lave en aftale om afhentning.

Har man valgt at male sine radiatorer i andre farver end den originale, kan vi desværre ikke tilbyde samme løsning.

Har man slet ikke fået pletmalet sine radiatorer, skal man henvende sig til: varme@gf-fasanvaenget.dk

Nye målere:

Varmeregnskab 2017/2018 er opgjort og husstandsomdelt. 2-3 husstande mangler dog at få husstandsomdelt regnskabet. Dette skyldes uoverensstemmelser i navn og adresse på kuvert og på postkasse. Hvis man ikke har fået sit regnskab, skal man kontakte kommunikation@gf-fasanvaenget.dk

De nye målere er næsten monteret hos alle. Der mangler fortsat et par huse, fordi Ista ikke er blevet givet adgang. Det er nu ved at løse sig. Ista har meddelt, at så snart alle målere er monteret, bliver Ista Online aktiveret, og alle grundejere kan således efter 3 måneder tjekke forbrug online. Kode til dette bliver fremsendt af vores Administrator.

Farlig leg på containerpladsen

VIGTIGT!

Vi ønsker, at alle er opmærksomme på følgende – og evt. taler med egne børn om faren og konsekvenserne ved følgende:

Det er – ifølge vores viceværter Richard og Michael – et problem, at børn/unge trænger ind på containerområdet og udøver hærværk.
Senest har en gruppe børn/unge blandt andet smadret pærer (lyskilder), hvoraf nogle indeholdt giftige stoffer.
Det kan have den konsekvens, at udøverne kan opleve ubehagelige symptomer samt at vores servicemedarbejdere ligeledes kan blive påvirkede. Derudover er det skadeligt for miljøet – og så det irriterende, at vi er nødt til at rekvirere Arbejdstilsynet pga. evt. risiko for forgiftning af medarbejdere og/eller miljøet.
Hold gerne et ekstra øje med pladsen!

Hilsner fra Bestyrelsen

Nyheder januar 2017

Nyheder januar 2017

Godt nytår til alle i Fasanvænget!

 

Fyrværkeri-rod

Alle der har fyret krudt mm. af, er selv ansvarlige for at få det samlet op igen fra p-pladser, stier og andre områder. Lad os alle være med til at holde et flot og rent Fasanvænget.

 

Gave fra Yousee efter nedbrud Nytårsaften

Mange af jer der var hjemme nytårsaften, oplevede sikkert nedbruddet på tv-signalerne det meste af aftenen. YouSee beklager og har i den forbindelse kompenseret alle kunder med en gratis filmpakke (se mere på Filmpakken). Fra på lørdag d. 7/1 2017 og måneden ud, vil der for alle beboere i Fasanvænget (som er Foreningskunde hos YouSee) være adgang til:

  • Filmkanalen Viasat Film Premiere, der kan ses på dit TV på ekstrakanalen, kanal 66.
  • Fem udvalgte lejefilm, som kan ses på tablet, mobil, PC og/eller tv-boks. Filmene er Captain Fantastic, The Hateful Eight, Antboy 3, Kvinden i Guld og Blood Father. For at se filmene, skal man have et YouSee-login, og det kan oprettes via følgende link: Login oprettelse YouSee ved brug af NemID.
  • Over 250 forskellige film fra Viasat, som også kan ses på tablet, mobil, PC og/eller tv-boks, når det passer dig. Login kræves – se link ovenfor.

 

Hjertestarter

Der er nu opsat en hjertestarter ved varmecentralen. Den hænger på væggen ud mod p-pladsen. Vær opmærksom på, at der sammen med starteren er et shaverkit, der skal bruges i tilfælde af, at man er behåret omkring brystet. Vi håber naturligvis ikke, at vi får brug for maskinen, men læg alligevel vejen forbi for at se, hvor den hænger.

 

Referat generalforsamling 2016

Vi afventer underskrift fra vores dirigent, som desværre ikke bor i nærheden, og det har gjort ekspeditionstiden lidt længere end andre år. Vi forventer at referatet bliver husstandsomdelt medio januar. Derefter vil referatet fra den ekstraordinære generalforsamling blive udsendt elektronisk via Nyhedsbrev. Alle husstande vil med husstandsomdeling blive oplyst om Nyhedsbrevet og blive opfordret til at henvende sig med sin mailadresse, hvis man ikke modtager nyhedsbreve fra Bestyrelsen.

Mange hilsner fra Bestyrelsen

Nyheder december 2016

Hej alle grundejere 

Hermed nyheder fra Bestyrelsen med særligt fokus på YouSee.

Generalforsamling + ekstraordinær generalforsamling

Begge forsamlinger er afsluttet, og forslagene blev vedtaget (med modifikationer). Disse kan ses på hjemmesiden, og de endelige referater forventes udsendt inden jul.

 

Akutte varmeproblemer

Hvis I oplever problemer med mangel på varme eller varmt vand, skal vores servicemedarbejdere kontaktes på telefon: 24442892. I kan IKKE forvente svar på akutte sager ved at kontakte via email. Ved almene varmespørgsmål og henvendelser, skal vores administrator Grethe Hervard kontaktes. Hendes kontaktinfo findes på hjemmesidens forside samt under kontaktoplysninger.

 

Frit valg af TV-udbyder

Pr. 1. juli 2016 er alle frit stillede i forhold til valg af TV-udbyder. Ingen husstand i Fasanvænget er fremover forpligtet til at betale for grundpakken hos YouSee via Grundejerforeningens kontingent. Har man ønske om at afmelde sig grundpakken, bedes I skrive en mail til: antenne@gf-fasanvaenget.dk.

 

Sluk af FM-signalet i uge 3-8

FM-teknologien optager meget plads i kabelnettet – og der er færre, som bruger radioantennestikket i væggen. Derfor slukker YouSee for det signal, der kommer ud gennem stikket i din væg i primo 2017.

Det betyder, at du ikke længere kan høre FM-radiokanaler. Der er flere andre muligheder;

1)    [endif]du kan benytte en DAB-adapter (YouSee giver 20% rabat hos Elgiganten på denne – brug rabatkoden YOUSEERADIO).

2)    [endif]du kan anskaffe dig en DAB-radio (YouSee giver 20% rabat hos Elgiganten på denne – brug rabatkoden YOUSEERADIO).

3)    [endif]du kan streame radio via internettet

4)    [endif]du kan rekvirere en stueantenne gratis gennem YouSee: Bestilling af stueantenne

Se vores hjemmeside under menupunktet ”YouSee” for løsninger og muligheder eller for at læse mere.

Ny frekvens på TV-kanaler

YouSee optimerer og frigiver mere plads på kabel-TV-nettet, så derfor ændrer frekvensen sig på TV-kanalerne. Hvis du ikke får det ændret, vil du opleve sort skærm på en eller flere kanaler. Den nye frekvens bliver 450 MHz eller 450000 KHz. Læs mere på hjemmesiden.

 

Lukning af domænet fasanvaenget.dk

Til alle der endnu har en fasanvaenget-mail: Denne mailserver bliver endeligt lukket pr. 1. maj 2017 (dette blev allerede annonceret med Generalforsamlingen i 2015). I skal finde jer en anden mailudbyder inden da. Vi vil gerne assistere med en autosvar-service på jeres nuværende mail. I så fald send en mail til: kommunikation@gf-fasanvaenget.dk.

 

Legepladsinspektioin

Legepladsinspektøren kommer på inspektion torsdag d. 15/12 kl. 9.30 og begynder i gård 1. Vi håber at få godkendt vores nye legepladser.

 

Fritliggende kabler

Der bliver ind imellem fundet fritliggende kabler/stikledninger på arealerne uden for haverne. Disse SKAL graves ned. Hvis man har fået skiftet defekte kabler, skal man kontakte servicetelefonen (se hjemmesidens forside).

 

Glædelig jul og godt nytår til alle!

Hilsner fra Bestyrelsen