Generalforsamling 2018

Beslutninger fra den Ordinære Generalforsamling

  • Regnskab 2017/2018 godkendt.
  • Budget 2018/2019 godkendt. 1 stemme imod.
  • Forslag 1: Forslag trukket.
  • Forslag 2: Forslag forkastet.

35 grundejere var repræsenteret – heraf to ved fuldmagt.

Forslag 1 – stillet af grundejer
Grundejer motiverede forslaget, der gik ud på, at gårdene selv skulle kunne administrere sin økonomi fremover, så ingen ville have private udlæg.
En grundejer kommenterede, at det på en generalforsamling i 2008 blev vedtaget, at G/F’s tilskud til gårdene skulle gå til vedligehold af fællesanlæg.
Bestyrelsen understregede, at carportene er privatejede bygninger, så forslaget var på kant med vedtægterne. Advokaten mente ikke, at forslaget var så gennemarbejdet, at det kunne bringes til afstemning med det samme. I stedet indvilligede Bestyrelsen i at danne en arbejdsgruppe, der ville kunne kigge forslaget igennem og finde ud af, hvad der ville være hensigtsmæssigt i forhold til de gældende vedtægter. Grundejer var positiv over for idéen om at videreudvikle forslaget, og han trak herefter forslaget.

Forslag 2 – stillet af grundejer
Forslaget handlede om, at det i kontingentopkrævningen blev udspecificeret, så YouSee, Copydan og varmebidrag blev noteret separat. Administrator oplyste, at dette allerede var tilfældet, og da forslagsstilleren ikke var til stede, blev forslaget forkastet.

Læs videre Generalforsamling 2018

Skal vi gå sammen?

Skal vi gå sammen ?

Vi mødes kl. 10 i Fasanvænget ved tennisbanen hver tirsdag.

Herfra går vi i roligt tempo rundt forskellige steder i området.

Turen tager 1 time ca.

Du må gerne tage din nabo eller andre du kender med.

Kom med ud og få frisk luft hver “TIRSDAG KL. 10”

Hilsen Jonna 482 i gård 8.

NY info om ISTA

Pletmaling:

Da vi indgik aftalen med Ista, aftalte vi, at Ista skulle pletmale radiatorerne de steder, hvor de gamle Brunata-målere har siddet. Vi aftalte, at denne farve skulle være radiatorernes originalfarve; hvid.

Da der nogle steder ikke er pletmalet, så det er dækkende, ville alle grundejere blive tilbudt at kunne komme og hente en lille bøtte maling samt pensel til at dække eventuelle mangler. Vi tilbyder flere nuancer af farven hvid samt grå. Tilbuddet gælder fra 15. november, hvor maling/pensel kan hentes. Kontakt servicetelefonen for at lave en aftale om afhentning.

Har man valgt at male sine radiatorer i andre farver end den originale, kan vi desværre ikke tilbyde samme løsning.

Har man slet ikke fået pletmalet sine radiatorer, skal man henvende sig til: varme@gf-fasanvaenget.dk

Nye målere:

Varmeregnskab 2017/2018 er opgjort og husstandsomdelt. 2-3 husstande mangler dog at få husstandsomdelt regnskabet. Dette skyldes uoverensstemmelser i navn og adresse på kuvert og på postkasse. Hvis man ikke har fået sit regnskab, skal man kontakte kommunikation@gf-fasanvaenget.dk

De nye målere er næsten monteret hos alle. Der mangler fortsat et par huse, fordi Ista ikke er blevet givet adgang. Det er nu ved at løse sig. Ista har meddelt, at så snart alle målere er monteret, bliver Ista Online aktiveret, og alle grundejere kan således efter 3 måneder tjekke forbrug online. Kode til dette bliver fremsendt af vores Administrator.

Pétanqueturnering 2018

Petanque turnering

Så er det tid til at tilmelde sig årets petanque turnering. Som i de foregående år starter vi med et gruppespil, hvor antallet af grupper fastlægges, når antal hold er kendt. De bedste hold fra hver pulje går videre til en cup turnering.

Lørdag den 11. august holdes finaledag, og også her holder vi fast i traditionerne, så der afsluttes med pokaloverrækkelse og fællesspisning om aftenen.

Hvert hold består af 2 spillere, og der spilles efter regler publiceret af dansk petanque forbund med den tilføjelse, at man skal minimum have 13 point og 2 points forspring for at vinde.

Man skal regne med, at man i perioden medio maj til medio august skal spille 7-10 kampe.

Se mere her: gf turnering 2018

Timelding

Ved tilmelding anføres hold navn og op til 4 personer (dog kun 2 spillere i en kamp). For hver person anføres navn, adresse og kontaktoplysninger.

Hvis man ikke lige kan finde en partner, men gerne vil deltage, så er man selvfølgelig også velkommen. Vi vil så danne hold ud fra dem, der har tilmeldt sig enkeltvis.

Tilmelding sendes til turnering@gf-fasanvaenget.dk senest den 24. april.

Turneringsplan meldes ud d. 30. april og kan findes på http://petanque.fasanvænget.dk

Vel mødt!
Fasanvængets pétanque-turneringsudvalg

Hjertestarterkursus

Hej alle grundejere

I forlængelse af gårdrepræsentantmøde efterår 2017 har Gård 8 samlet deltagere til 2 kurser d. 17/3 og d. 14/4.

Kurset d. 14/4 er ikke fuldtegnet, så yderligere 6-8 deltagere er velkomne!
Hvis der er større tilslutning, kan yderligere kurser etableres.

Emner:
Livreddende førstehjælp
Tegn på hjerteproblemer el. slagtilfælde
Håndtering af hjertestop
Brug af hjertestarter
Almene nødhjælpsprocedurer også for andre ulykker

Henvendelse skal ske til omraade@gf-fasanvaenget.dk

Venlig hilsen
Steen Kledal, 276