Referat Fra gårdrepræsentantmøde

afholdt Mandag 25. november 2109

afbud går 3 ikke kommet grundet fejl i mail gård 7Efter velkomst fra Bent, der glædede sig over at så stort fremmøde gik vi over til nyt fra gårdene

Gård 1: Købt og samlet nyt legehus ellers er det den daglige vedligeholdelse af arealet der har været gang i.

Gård 2: Afholdt sommerfest, som var vellykket. Taler om farver til carport, som skal males til foråret. Flere har opsat julelys i gården og det er rigtigt hyggeligt.

Gård 3: Afbud

Gård 4: Ikke sket det helt store

Gård 5: Skiftet sand i sandkasse og købe net til at spænde over. Vær rar at når i bruger sandkassen at sætte nettet på efter brug

Gård 6: Stille og roligt. Alle børnefamilierne næste flytte fra gården. Ingen håndværkere bor her længere

Gård 7: Ikke kommet grundet fejl i mail

Gård 8: Går stille og roligt. Her er der også mange der har monteret julelys diverse steder rundt på huset

Gård 9: Sommerfest. Startede med at besøge hinandens huse for at se hvordan man også kunne indrette sig. Fortsætter operation træer

Gård 10: Vandskade i 2 huse er ved at være færdiggjort. Ellers stille og rolig periode

Gård 11: 4 huse med vandskade. Forsikringen er ind over. Gårddag afholdt normal vedligeholdelse af gården

Gård 12: Indhentet tilbud på gartnerarbejde, da der er mange ældre, der ikke kan hjælpe til på gårddagene. Ingen stilling taget endnu.

Forsøger muligvis at opkræve frivilligt gebyr for ikke at stille til gårddagene. Stille og roligt i gården

Gård 13: Gårddag/sommerfest 20 ud af 23 huse deltog. Ordnet legeplads samt malet legehus. 11 ud af 23 huse er med i nabohjælp, og ønsker gerne et skilt op ude ved indkørelse til FV der fortæller om nabohjælp.

Gård 14: Ordnede gården i september, ryddet op, gamle planter op, nye ned. Har haft indbrud i et midterhus. Begge naboer hjemme intet hørt. Bakker op omkring nabohjælp og skilt.

Gård 15: 2 gange gårdmøde + 1 fest God opbakning

GRØNNE OMRÅDER

2 mand på fuld tid hjælper meget på opgavelisten.

Træer fælles mellem går 6 og 9 for at åbne op Ny flisesti etableres i midten for at give beboeren i det første hus i gård 9 ro omkring deres indgang.

Ny indkørelse laves i gård 4, 10 og 14 med opstart i foråret 2020.

Inspektion af gårde med problemer med fliser og stenkant 9/12

Rep af asfalt eget personale de steder det kan lade sig gøre Inspektion kommer til foråret når vinteren er over

Ryddet op langs banestien ved gård 1 Brænde der ligger og er skåret må gerne tages af grundejrer

Gårdene kan selv være med til at snakke træfældning i egen gårde, dog bliver dem der er til gene for omgivelserne fældet

Cykelstierne i Fasanvænget holdes af vores medarbejder og ryddes for sne om vinteren, fortorv er grundejeres ansvar. Sydstien mellem FV og Drosselvænget er kommunens ansvar. Steen blev opfordret til igen at klage til kommunen og stiens tilstand.

El-BILER

FG har undersøgt forskellige muligheder for el-stander i FV, og er ikke kommet til nogen løsning pt. Dog er der ikke kapacitet i de nuværende kabler til at stille mange stander op i gårdene. Der er pt. Meget få el-biler i FV og de har selv løst deres strømforsyning

YOU-SEE

Vi ved ikke hvad der sker efter 31-12 når You-see ikke længere sender Discovery kanaler. Man kan tilslutte sig andre udbyder. You.see grundpakke kan siges op med kort varsel pt. ca. en måned Copydan kan siges op en gang årligt sidste frist i år 30/11. Har sendt besked rundt til jer 28/11

AFFALDSSORTERING

Kommune har lagt plan om at affald skal sortere i løbet af 2020 og har indbudt til møde hvor dette bland andet vil blive drøftet. Der er ikke taget stilling til hvordan vi skal løse det her i FV, men der skal holdes et mede med en repræsentant fra kommunen og bestyrelses for at se på de muligheder vi har.

Der kom flere forslag fra gårdene og de er alle forlagt bestyrelsen som så vil tage dem med i overvejelserne.

CARPORTE – P-PLADSER

Sag omkring parkering af båd i carport har fået en del opmærksomhed, og er nu havnet på kommunens bord, som er endelig instans for at kan gøre noget ved dette problem Ole fra gård 15 vil gerne rose Henrik fra bestyrelsen for det store arbejde han har lagt i denne specielle sag og håber at arbejdet giver et positive resultat. På generalforsamlingen blev der nævnt vores mulighed for at kører en advokat sag på denne specielle sag. Dette fik fuld opbakning fra alle gårdene.

Reglerne for parkering i gårdene, er de samme som de altid har været og kan findes på vores hjemmeside samt i færdselsloven.

TENNISBANE

Flere synes at tennisbanerne er meget dårligt vedligeholdt især hegnet omkring dem. Hvis der ikke kan sættes nyt hegn op burde man orden det gamle og få lukket at huller der er kommet gennem tiderne. Ole gård 15 stiller gerne op og hjælper.

EVENTUELT

Steen vil gerne holde hjertestarter kursus. Fik at vide at han kunne sætte datoerne så skulle der nok komme tilmeldinger

Debatten omkring brændeovne blussede op igen nu hvor sæsonen er gået i gang. Ros til dem der har købt røgpuster de steder hvor det var slemt. Steen fortalte at hvis der var interesse kunne der stadig købes røgpuster med rabat. Henvendelse kan ske til Steen. Opfordring til bestyrelsen om at skrive omkring det på hjemmesiden, samt evt henvise til hvordan man fyrer rigtigt

Snak om hvor højt vores grundvand står og om vi evt. kan risikere oversvømmelser steder i FV. Vi ligger rimeligt højt og har fast og lerholdigt jord under os så risikoen anses for at være minimal

Der blev talt meget om den indbrudsbølge der har været i FV og hvad der kunne gøres og blev igen enig om at støtte op omkring nabohjælp og få sat et skilt op ude ved indgangen til FV