Grønne områder

Bebyggelsen er planlagt, opført og opretholdt som en grøn “haveby”, hvor de enkelte ejendomme indgår i en parkbebyggelse med fællespræg på såvel huse/arkitektur som grønne fællesarealer og med individuelle haver i en nabostruktur, der respekterer det tætte naboskab.

De fælles grønne områder og havearealer opretholdes ud fra generalforsamlingsvedtagne planer, der sikrer fællesskabets konsensus og ligeledes ud fra de gældende regler i lokalplanen.

Værd at nævne:

Græsslåning
Græsslåning på fællesområder foretages af personalet.

Træer og buske
Det er gartner/personale, der foretager beskæring, plantning, fjernelse af træer og buske på fællesområder. Gårdene foretager selv vedligeholdelse og fornyelse af gårdområderne.

Selvtægt på fællesområder er ikke tilladt. Forslag om ændringer modtages gerne og rettes til den ansvarlige for de grønne områder.

Grafitti
Søges fjernet hurtigst muligt og betragtes som hærværk, der politianmeldes. Grafitti på eget hus er dækket af egen forsikring og fjernes ad denne vej.

Snerydning
Stamveje ryddes af kommunen, gårde og grundejerforeningens stier/cyklestier ryddes og gruses af personalet. Grundejere er pligtige at rydde fortov ud for egen bolig.