Varmvandsbeholder

Som det er tilfældet med de øvrige varmeinstallationer, har Grundejerforeningen også det overordnede tilsyn med og vedligeholdelse af varmtvandsbeholdere.

Dette indebærer, at det er Grundejerforeningen, der tager initiativ til med periodiske mellemrum at sørge for udskiftning af anoder (medvirker til at forlænge beholderens levetid), samt forestår reparation af defekte beholdere eller sørger for udskiftning, hvis reparation ikke er mulig.

De oprindelige varmtvandsbeholdere, er over en periode udskiftet i alle huse. De sidste blev udskiftet i efteråret 2001.

Det er ikke tilladt selv at opsætte ny varmtvandsbeholder, hvis man af en eller anden årsag ønsker udskiftning. Dette skyldes det overordnede hensyn til konstant og tilstrækkelig forsyning med varme og varmt vand til alle grundejere. Der skal, for at vort varmeforsyningsanlæg kan fungere optimalt, installeres beholdere af bestemte typer, og grundejerforeningen har udvalgt en beholder, der har de korrekte specifikationer og dermed opfylder de krav, der stilles til en ny beholder. Der er tale om en beholder af type Vølund quadro på 100 liter.

Hvis der skal ske udskiftning med baggrund i, at den gamle beholder ikke kan repareres, vil grundejerforeningens normale VVS-firma foretage udskiftningen på grundejerforeningens regning. Dette indebærer også, at det er grundejerforeningen, der sammen med VVS-firmaet må afgøre, hvorvidt, der på forsvarlig vis kan ske en reparation, eller der skal foretages installation af ny beholder.

Henvendelse omkring varmtvandsbeholderen skal ske til det medlem af bestyrelsen, der er ansvarlig for varmeforsyningen.