Ansvarsfordeling af vand og kloak

Efter Generalforsamling 2010 har foreningen bedt Fredensborg Forsyning om en præcisering af ansvarsfordelingen for vand og kloak. Dette fremgår af nedenstående tegning, som er godkendt af Fredensborg Forsyning (Fredensborg Kommunes forsyningsselskab). Væsentligste nye ændring er, at FF har overtaget ansvaret for stophanerne i fortovet efter udskiftningerne i forbindelse med fortovsrenoveringen.

Ansvarsfordeling vand og kloak