Støj

Hvad angår varmepumper, findes der følgende krav om støj/lydniveau: Dagtimerne: <45 dB / Nattetimerne: <35 dB. Hvis disse ikke overholdes – og det kan man som nabo af gode grunde først finde ud af efter opsætningen – kan man klage via et klageskema til Fredensborg Kommune. Dog skal du som nabo først have været i dialog med den nabo, der forårsager støjen. https://www.fredensborg.dk/erhverv/miljoe/stoej
 
Fredensborg Kommune har desuden følgende vejledning til støj generelt:
  

Hvis du er generet af støj fra dine omgivelser, anbefaler kommunen, at du selv starter med at tage kontakt til naboen for at løse problemet. 

Hvis det ikke lykkes, har du mulighed for at klage til kommunens Team Miljø. 

Du kan klage til kommunen, hvis du mener, at en aktivitet ikke overholder lovgivningens krav til støj. Kommunen har mulighed for at gribe ind med hjemmel i miljølovgivningen i visse typer af støjgener.

 
Hvad kan jeg klage over til kommunen 
• Generel støj fra virksomheder og forretninger 
• Støj fra restauranter, caféer, barer og lignende 
• Støj fra køleanlæg, fyringsanlæg og ventilationsanlæg 
• Støj fra sportsanlæg og støjende fritidsaktiviteter 
• Støj fra midlertidige bygge- og anlægsarbejder 
• Støj fra varmepumper 
• Støj fra private dyrehold – f.eks. høns 
• Støj fra ikke-erhvervsmæssig anvendelse af motordrevne redskaber, værktøj og lignende 
• Støj fra knallertkørsel eller lignende på privat grund uden for godkendte baner. 

Hvad kan jeg ikke klage over til kommunen
• Støj fra privatpersoner, f.eks. høj musik eller støjende adfærd. 


Hvis du har problemer med din nabo på grund af støj fra f.eks. musikanlæg eller larmende adfærd, kan du i første omgang gøre din nabo opmærksom på, at støjen generer dig.
Hvis du er akut generet af støj, og det ikke hjælper med venlige henstillinger, kan du kontakte politiet.