Tag-arkiv: blue chimney

Blue Chimney

Vedrørende brændeovnsskorstene i Fasanvænget

I Fasanvænget er der 110 brændeovne med skorstene, der i et større eller mindre omfang giver røggener hos naboer og i bebyggelsen generelt.

Bestyrelsen har – i  gård 9 (østlig række) og gård 12 (vestlig række) hvor højdeforskellen mellem husrækkerne giver særlige røggener – gennemført en forsøgsrække med vores skorstensfejer Morten Bjørklund. Han har opfundet, udviklet og fået patenteret en særlig røgpuster (BlueChimney), der suger røgen fra skorstenen og blander den med store mængder indsuget omgivende luft, der derefter pustes højt op i luften. Dette svarer til en skorstensforlængelse på op til 10 m.

Forsøget er afsluttet med succes for de deltagende brændeovnsejere, der har lært at styre den bedre optænding og forbrænding uden væsentligt øget forbrug af brænde, og med stor succes for de røgplagede naboer.

Læs evt. http://www.idenyt.dk/energi-og-varme/brandeovn/slut-med-giftig-roeg-fra-braenedeovne/

Vi har gennemgået projektet med Fredensborg Kommune, der er interesseret og har udtalt, at de p.t. ikke har tanker om et generelt forbud mod brændeovne, men lejlighedsvis modtager klager, som de så behandler bl.a. i samarbejde med skorstensfejeren.

Som tak for vores samarbejde omkring udviklingen af røgpusteren har skorstensfejermester Morten Bjørklund tilbudt os beboere i Fasanvænget en introduktionspris på denne. Tilbuddet løber frem til den 1. oktober 2016 og er opbygget således, at hvis 10 eller flere ønsker en røgpuster, kan man købe den til en meget favorabel pris. Bestillinger på en ad gangen medfører en lidt højere – men stadig meget favorabel pris. Morten Bjørklunds tilbud kan I se herunder.
Røgpustere – tilbud 160410
Bestyrelsens forslag er, at vi ser om vi pr. 15. maj 2016 har 10 deltagere eller flere, og så starter der. Hvis der er 10, der vil starte før, kan det sagtens gennemføres, ligesom flere hold og enkeltstarter kan etableres efter behov.

Interesserede grundejere kan rette henvendelse til bestyrelsens ansvarlige for de grønne områder Steen Kledal på omraade@gf-fasanvaenget.dk , som så koordinerer det videre forløb med Morten Bjørklund.

Vi håber naturligvis, at ideen vil fænge og miljøet i Fasanvænget derved forbedres for en række beboere.Skærmbillede 2016-06-05 kl. 21.47.41